Omega ir Excalibur produkcijai suteikiame 2 metų  gamyklos garantiją. Išsaugokite prekės įsigijimo dokumentą - jis atstoja prekės garantiją.

Mes jums visuomet tieksime aksesuarus ir atsargines dalis.

 

Garantija ir teisė atsisakyti

Visoms prekėms suteikiama gamintojo garantija. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės surinkimo ir naudojimo sąlygos.

Visos netinkamos kokybės prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217. Grąžinant netinkamos kokybės prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių nustatyta tvarka. Jeigu tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas, grąžinant tokią prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus. Prekės turi būti grąžinamos visos komplektacijos ir originalioje pakuotėje. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

Grąžindamas prekes pirkėjas turi laikytis šių sąlygų:
1) prekė turi būti grąžinama originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
2) prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
3) prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
4) prekė turi būti grąžinama tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamos prekės, jei pastarasis nesilaiko nustatytų prekių grąžinimo sąlygų.

Grąžinamas prekes pirkėjas gali pristatyti pats adresu Betygalos g. 6, LT-47183, Kaunas darbo dienomis nuo 09.00 iki 16.00 val. arba atsiųsti per pasirinktą kurjerį. Prieš atvykstant, maloniai prašome pasiskambinti telefonu +37069959859 !

Kai grąžinama gauta ne ta ir / ar nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja tokią prekę pasiimti ir pakeisti ją tinkama. Jeigu pardavėjas neturi tokios pačios prekės, jis grąžina pirkėjui pinigus.

Visais atvejais pinigai už grąžintas prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svatainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar  prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Visi dėl prekių kilę ginčai sprendžiami derybomis. Jei susitarti nepavyksta, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.